การเลือกซื้อ – EV Charger – เครื่อง ชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า

14/08/2019 0 By EV Car
การเลือกซื้อ – EV Charger – เครื่อง ชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า

EV Charger – เครื่องชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า – แบบ ชาร์จเร็ว เหมาะ สำหรับใช้ กับ สถานีชาร์จ

EV Charger – เครื่องชาร์จ – แบบติดผนัง ขนาด กลาง

EV Charger – เครื่อง ชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า มีหลายแบบ หลายแบรนด์ ให้ เลือกซื้อ จะ ซื้อ อย่างไรให้ดีที่สุด สำหรับ รถยนต์ไฟฟ้า ของเรา

EV Charger ตามความเร็วในการชาร์จ

  • เครื่องชาร์จช้า คือ เครื่องชาร์จที่ใช้ ตามบ้านพักอาศัย ค่อย ๆ ชาร์จ ไม่เร่งด่วน
  • เครื่องชาร์จเร็ว คือ เครื่องชาร์จ ใช้สำหรับสถานีขาร์จ ต้องการความรวดเร็วในการชาร์จ

EV Charger – เครื่องชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า – แบบ ชาร์จเร็ว เหมาะ สำหรับใช้ กับ สถานีชาร์จ

ทั้ง 2 แบบ ที่กล่าวมา ใช้กำลังไฟฟ้า ไม่เท่ากัน ชาร์จเร็ว จะใช้กำลังไฟฟ้ามาก ไม่เหมาะ ในการใช้งานที่บ้าน เนื่องจากใช้กำลังไฟสูง กำลังไฟฟ้าที่บ้านไม่พอเพียงในการจ่ายไฟแบบนี้

EV Charger – เครื่องชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า – แบบ ชาร์จช้า

EV Charger – เครื่องชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า – แบบ ชาร์จช้า

EV Charger – เครื่องชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า – แบบ ชาร์จช้า

การเลือกซื้อ ต้องซื้อให้เหมาะสม กับการใช้งาน การชาร์จต้องการเร็วแค่ไหน ต้องคำนึงถีง กระแสไฟฟ้าที่บ้าน เหลือพอที่จะใช้ กี่แอมป์ จากนั้นค่อยเลือกซื้อ EV Charger – เครื่องชาร์จ อย่าให้เกินแอมป์ที่เหลือ