Update : ราคา – IONIQ – EV – Hyundai – ฮุนได – อีวี – รถยนต์ไฟฟ้า

17/08/2019 0 By EV Car
Update : ราคา – IONIQ – EV – Hyundai – ฮุนได – อีวี – รถยนต์ไฟฟ้า

 

 

HYUNDAI IONIQ EV รถยนต์ไฟฟ้า อีวี

 

ฟรี ประกันภัย ชั้น 1

รับประกันคุณภาพ 3 ปี

รับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี

 

ราคา 1,749,000 บาท