EV   C a r   T h a i l a n d

EV New Model

ข่าวสาร รถยนต์ไฟฟ้า รุ่นใหม่

TEST DRIVE

รีวิว ทดสอบ รถนยนต์ไฟฟ้า รุ่น ต่าง ๆ.

EV Car Promotion

รวบรวม โปรโมชั่น ลดราคา สำหรับ รถยนต์ไฟฟ้าใหม่.

Contact EV Car

ติดต่อ อีวีคาร์.

E V   C A R   R E V I E W S 

EV Car Reviews

EV Car Reviews

New Car

New EV Car

Charge

65%

EV

100%

Battery

74%

Here anyone can read, write & share short stories.

Try it for free . No registeration needed.

EV CAR

WHAT IS EV CAR ??

รถยนต์ไฟฟ้า คือ รถ ทีใช้ไฟฟ้า เป็นแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อน คือ แบตเตอรี่ EV Battery โดยใช้ มอเตอร์ EV Motor เป็นตัวสร้างพลังงานในการขับเคลื่อน ให้รถเคลื่อนที่ และใช้ ระบบควบคุม EV Controller ในการทำงาน ของรถยนต์ไฟฟ้า ให้เคลื่อนที่ เร็ว หรือ ช้า และ ช่วยในการ ชาร์จไฟ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
จุดชาร์จ และ สถานีชาร์จ คือ
สถานที่ชาร์จไฟ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า มีหลายแบบ ทั้งชาร์จช้า ชาร์จเร็ว ซึ่ง จุดชาร์จ คือที่ชาร์จไฟฟ้า ซึ่งมีจำนวนไม่มาก มีขนาดเล็ก เช่น อยู่ตามข้างถนน ส่วนสถานีชาร์จ สร้างเพื่อให้ รถยนต์ไฟฟ้า มาชาร์จไฟฟ้า เป็นจำนวนพร้อม ๆ กัน ได้หลายคัน และ สามารถชาร์จเสร์จด้วยความรวดเร็ว

Latest Post

Nissan ” Leaf ” ลีฟ รถยนต์ไฟฟ้า-EV Car-รถพลังงานไฟฟ้า – อีวี คาร์

Nissan Leaf – นิสสัน ลีฟ เป็น รถยนต์ ที่พัฒนามาจากรุ่นเดิม ทำให้มีเทคโนโลยี่ ที่ทันสมัย รูปทรงสวยงามขึ้น ซึ่ง ตระกูล Leaf ผลิตมานาน ทำให้แก้ไขข้อบกพร่อง จากรุ่นเดิมได้อย่างลงตัว ภายใน ภายในดู เรียบ…

การเลือกซื้อ – EV Charger – เครื่อง ชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า

EV Charger – เครื่อง ชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า มีหลายแบบ หลายแบรนด์ ให้ เลือกซื้อ จะ ซื้อ อย่างไรให้ดีที่สุด สำหรับ รถยนต์ไฟฟ้า ของเรา EV Charger ตามความเร็วในการชาร์จ เครื่องชาร์จช้า…

วิธีการเลือกซื้อ รถยนต์ไฟฟ้า ” อีวี ” – Buy New EV Car – มีอะไรบ้าง

รถยนต์ไฟฟ้า เป็น รถรูปแบบใหม่ ที่หลาย ๆ ท่าน ยังไม่ค่อยเข้าใจในการเลือกซื้อนัก วิธีการเลือกซื้อ รถยนต์ไฟฟ้า ” อีวี ” – Buy New EV Car – มีอะไรบ้าง เรามาเริ่มกัน…